Vad kostar renovering?

kostnadDet är givetvis näst intill omöjligt att säga vad en renovering kommer att kosta, eftersom renovering kan vara så mycket. Handlar det om en köksrenovering eller en badrumsrenovering till exempel? Och hur mycket är det som ska göras? Ska kaklet i badrummet bytas ut, eller är det en fullständig renovering där hela badrummet rivs ner, rör byts ut och allt görs om från grunden? Dessutom beror kostnaderna på hur pass nedgånget det rum som ska renoveras är. Att åtgärda fuktskador och mögel i badrummet till exempel är tidskrävande och kommer därmed att kosta mer. Att rakt upp och ner säga hur pass mycket en renovering kommer att kosta går inte, det finns alltför många variabler att ta hänsyn till. Men det betyder inte att man inte kan skaffa sig en uppfattning om hur pass allvarlig renovering det handlar om, och även vidta mått och åtgärder för att hålla kostnaderna nere.

Hur pass mycket behöver göras?
Det är ganska självklart att ju mer nedgånget köket, badrummet, fasaden eller vad som nu behöver renoveras är, desto dyrare kommer det att bli. Skillnaden i pris kan variera mycket och som regel kommer det att bli billigare ju tidigare man låter renovera. Att vänta tills badrummet är så nedgånget att det nästan är obehagligt att använda är ingen bra idé. Samtidigt är det också svårt att som privatperson fullt ut avgöra hur pass stor renoveringen kommer att bli; vid första tecken på att någonting inte står helt rätt till bör man göra närmare undersökningar.

Hur mycket material behövs?
Materialkostnaderna vid en renovering kan också variera oerhört, men här kan man till viss del välja själv. Renoverar man till exempel köket kan man kanske behålla de gamla köksluckorna och en del annat för att hålla kostnaderna nere. Hur mycket material som behövs beror till en del på syftet med renoveringen. Är det mest för att rätta till fel och höja standarden, eller vill man ha ett helt nytt utseende? Men det gäller att inte låta snålheten bedra visheten; byt ut det som inte är så bra som det borde vara så slipper du göra det om ett par år.

Offerter
Eftersom det är så svårt att avgöra själv hur mycket som kommer att behöva göras så är lösningen enkel: låt proffsen se närmare på det som behöver renoveras och göra en bedömning. Låt flera olika renoveringsfirmor lägga anbud; de kommer att göra delvis olika bedömningar och det gör det lättare för dig att avgöra vad som behöver göras. Dessutom kommer du på det viset att få bästa möjliga pris. Men kom ihåg – den renoveringsfirma som är villig att åta sig jobbet för det lägsta priset är inte nödvändigtvis den bästa, så gör dina efterforskningar efter att ha fått offerterna!