Frågor & svar

Renovering är ett mycket stort område och de frågor och svar vi tar upp här är generella och gäller de flesta sorters renovering. För mer specifika svar så titta på våra olika undersidor för exempelvis badrumsrenovering och köksrenovering.

Gäller rotavdraget vid renoveringar?
Det beror på. Först ska du vara berättigad till rotavdraget, vilket betyder att du ska vara 18 år, bosatt i Sverige eller betalar skatt här och äga bostaden i fråga. Men inte alla renoveringsarbeten är berättigade till rotavdrag. Några av de renoveringsobjekt som är berättigade till rotarbete är (se Skatteverkets hemsida för en uppdaterad och fullständig lista):

• Badrums
• Komplementhus
• Kök
• Fasad (på småhus)

Hur fungerar rotavdraget?
Rotavdraget är ett skatteavdrag som innebär att du får dra av 30 % av arbetskostnaden i skott. Observera arbetskostnaden, inte materialkostnaden. Man får dra av 50 000 kronor per person och år i rotavdrag. För att använda dig av rotavdraget så behöver du inte göra någonting på egen hand, utan det sköter det renoveringsföretag som du anlitar. Avdraget görs direkt på fakturan och det enda du behöver hålla reda på är att du inte överstiger gränsvärdet på 50 000 kronor.

Vad gör jag om renoveringen gått snett?
När du anlitar en renoveringsfirma så skyddas du av konsumentköplagen, som reglerar miniminivån på dina rättigheter oavsett vad kontraktet säger. Vid tvist så bör du först försöka lösa denna direkt med renoveringsfirman. Nästa steg är att anlita en besiktningsman för att avgöra om det finns ett fel och vem som är ansvarig, du eller hantverkaren. Bedöms hantverkaren vara skyldig så har hon eller han rätt att försöka rätta till det; vid misslyckande har du rätt till prisavdrag. Är du fortfarande missnöjd kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och domstol.

Vad kan jag göra för att snabba på renoveringen?

Till att börja med kan du flytta ut alla möbler och andra lösa föremål. Utöver detta är det mer tveksamt. Att exempelvis själv ”hjälpa till” inför en badrumsrenovering genom att riva ner kakel och liknande kan ofta leda till att det blir svårare, inte enklare, att genomföra renoveringen. Hör efter med renoveringsfirman innan om det är någonting du kan göra för att underlätta.

Lämna ett svar